فارسی پرتغالی درس 91 واژگان

پرتغالی :: درس 91. تعطیلات: حشرات

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Eu não gosto de insetos
من حشرات را دوست ندارم
Abelha (a)
زنبور
Tem sempre tantas moscas?
آیا همیشه مگس ها زیاد هستند؟
Que tipo de aranha?
چه نوع از عنکبوت؟
Minhoca (a)
کرم
Borboleta (a)
پروانه
Joaninha (a)
پینه دوز
Formiga (a)
مورچه
Lagarta (a)
هزارپا
Baratas são sujas
سوسک ها کثیف هستند
Isto é repelente para insetos
این مواد دافع حشرات است