درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 90 تعطیلات: حیوانات وحشی

واژگان

قورباغه های بسیاری در اینجا وجود دارد
Tem muitos sapos aqui
آیا آنها بز هستند؟
São cabras?
اردک
Pato (o)
آیا طوطی می تواند صحبت کند؟
O papagaio sabe falar?
لاک پشت
Tartaruga (a)
میمون
Macaco (o)
آیا مار سمی است؟
A cobra é venenosa?
گاو
Vaca (a)
مارمولک
Lagarto (o)
موش
Rato (o)
تمساح
Crocodilo (o)