فارسی پرتغالی درس 90 واژگان

پرتغالی :: درس 90. تعطیلات: حیوانات وحشی

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Tem muitos sapos aqui
قورباغه های بسیاری در اینجا وجود دارد
São cabras?
آیا آنها بز هستند؟
Pato (o)
اردک
O papagaio sabe falar?
آیا طوطی می تواند صحبت کند؟
Tartaruga (a)
لاک پشت
Macaco (o)
میمون
A cobra é venenosa?
آیا مار سمی است؟
Vaca (a)
گاو
Lagarto (o)
مارمولک
Rato (o)
موش
Crocodilo (o)
تمساح