درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 89 تعطیلات: حیوانات خانگی

واژگان

حیوانات
Animais (os)
آیا شما سگ دارید؟
Você tem cachorro?
من به گربه آلرژی دارم
Sou alérgico a gatos
من یک پرنده دارم
Eu tenho um pássaro
خرگوش
Coelho (o)
مرغ
Galinha (a)
خروس
Galo (o)
اسب
Cavalo (o)
من اسبها را دوست دارم
Eu gosto de cavalos
جوجه
Galinha (a)
خوک
Porco (o)