فارسی پرتغالی درس 88 واژگان

پرتغالی :: درس 88. تعطیلات: فعالیت های پایه

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Eu gosto de jogar damas
من دوست دارم چکرز بازی کنم
Eu quero jogar cartas
من می خواهم ورق بازی کنم
Eu não gosto de jogar xadrez
من دوست ندارم شطرنج بازی کنم
Eu não preciso ir ao restaurante
من لازم نیست به رستوران بروم
Eu gosto de empinar pipas
من بادبادک بازی را دوست دارم
Eu não gosto de escalar montanhas
من کوه نوردی را دوست ندارم
Eu gosto de andar de bicicleta
من دوچرخه سواری را دوست دارم
Eu não quero ir jogar vídeo games
من نمی خواهم بازی های ویدئویی بازی کنم
Eu gosto de dançar
من رقصیدن را دوست دارم
Eu gosto de jogar
من بازی کردن را دوست دارم
Eu preciso voltar para casa
من باید به خانه برگردم
Eu preciso ir dormir
من باید بخوابم
Eu gosto de escrever poemas
من دوست دارم شعر بسُرایم