درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 87 تعطیلات: من نیاز دارم

واژگان

من می خواهم به پیاده روی بروم
Eu vou dar uma volta
لازم نیست من تلویزیون تماشا کنم
Eu não preciso assistir televisão
لازم نیست من فیلم تماشا کنم
Eu não preciso assistir o filme
من باید از کامپیوتر استفاده کنم
Eu preciso usar o computador
من باید از خیابان عبور کنم
Eu preciso atravessar a rua
من باید پول صرف کنم
Eu preciso gastar dinheiro
من باید این را پست کنم
Eu preciso enviar isto pelo correio
من باید در صف بایستم
Eu preciso ficar na fila
من نیازی به واریز پول به بانک ندارم
Eu não preciso depositar dinheiro no banco