درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 86 تعطیلات: چیزهایی که من می خواهم به انجام

واژگان

من عکس گرفتن را دوست دارم
Eu gosto de tirar fotos
من گیتار زدن را دوست دارم
Eu gosto de tocar violão
من گره زدن را دوست ندارم
Eu não gosto de tricotar
من نقاشی را دوست ندارم
Eu não gosto de pintar
من مطالعه را دوست دارم
Eu gosto de ler
من ساختن هواپیمای مدل را دوست ندارم
Eu não gosto de fazer aeromodelos
من گوش دادن به موسیقی را دوست دارم
Eu gosto de ouvir música
من جمع آوری تمبر را دوست دارم
Eu gosto de colecionar selos
من دوست ندارم آواز بخوانم
Eu não gosto de cantar
من ترسیم را دوست دارم
Eu gosto de desenhar