فارسی پرتغالی درس 86 واژگان

پرتغالی :: درس 86. تعطیلات: چیزهایی که من می خواهم به انجام

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Eu gosto de tirar fotos
من عکس گرفتن را دوست دارم
Eu gosto de tocar violão
من گیتار زدن را دوست دارم
Eu não gosto de tricotar
من گره زدن را دوست ندارم
Eu não gosto de pintar
من نقاشی را دوست ندارم
Eu gosto de ler
من مطالعه را دوست دارم
Eu não gosto de fazer aeromodelos
من ساختن هواپیمای مدل را دوست ندارم
Eu gosto de ouvir música
من گوش دادن به موسیقی را دوست دارم
Eu gosto de colecionar selos
من جمع آوری تمبر را دوست دارم
Eu não gosto de cantar
من دوست ندارم آواز بخوانم
Eu gosto de desenhar
من ترسیم را دوست دارم