فارسی پرتغالی درس 85 واژگان

پرتغالی :: درس 85. ساحل: من می خواهم حمام آفتاب بگیرم

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Eu quero tomar sol
من می خواهم حمام افتاب بگیرم
Eu quero praticar esqui aquático
من می خواهم به اسکی روی آب بروم
Eu não quero ir pescar
من نمی خواهم به ماهیگیری بروم
Eu não quero ir nadar
من نمی خواهم به شنا بروم
Eu quero ir ao parque
من می خواهم به پارک بروم
Eu quero ir ao lago
من می خواهم به دریاچه بروم
Eu não quero ir acampar
من نمی خواهم به کمپینگ بروم
Eu não quero ir velejar
من نمی خواهم به قایقرانی بروم
Eu quero ir andar de barco
من می خواهم به قایقرانی بروم
Eu quero esquiar
من می خواهم اسکی کنم
Eu quero viajar
من می خواهم به سفر بروم