درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 85 ساحل: من می خواهم حمام آفتاب بگیرم

واژگان

من می خواهم حمام افتاب بگیرم
Eu quero tomar sol
من می خواهم به اسکی روی آب بروم
Eu quero praticar esqui aquático
من نمی خواهم به ماهیگیری بروم
Eu não quero ir pescar
من نمی خواهم به شنا بروم
Eu não quero ir nadar
من می خواهم به پارک بروم
Eu quero ir ao parque
من می خواهم به دریاچه بروم
Eu quero ir ao lago
من نمی خواهم به کمپینگ بروم
Eu não quero ir acampar
من نمی خواهم به قایقرانی بروم
Eu não quero ir velejar
من می خواهم به قایقرانی بروم
Eu quero ir andar de barco
من می خواهم اسکی کنم
Eu quero esquiar
من می خواهم به سفر بروم
Eu quero viajar