درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 84 ساحل: مراقب جریانهای زیر آبی باشید

واژگان

آیا ساحل شنی است؟
A praia tem bastante areia?
آیا نجات غریق وجود دارد؟
Tem salva-vidas?
در طول چه ساعاتی ؟
Durante que horas?
آیا آن را برای کودکان ایمن است؟
É seguro para crianças?
آیا اینجا برای شنا کردن امن است؟
É seguro nadar aqui?
می تواند ما شنا کردن در اینجا؟
Nós podemos nadar aqui?
آیا آب سرد است؟
A água está fria?
آیا می توانیم در اینجا بدون خطر شیرجه بزنیم؟
Nós podemos mergulhar aqui sem perigo?
آیا جریان اب های خطرناک وجود دارد؟
Há uma corrente perigosa?
چه زمانی جزر و مد بالا است؟
Que horas a maré é alta?
چه زمانی جزر و مد کم است؟
Que horas a maré é baixa?
آیا یک جریان قوی وجود دارد؟
A correnteza é forte?
چگونه می توانم به این جزیره بروم؟
Como eu chego à ilha?
آیا قایقی هست که ما را به آنجا ببرد؟
Algum barco pode nos levar até lá?