درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 82 ساحل: حیوانات دریایی

واژگان

صدف حلزونی یا خرچنگ
Concha (a)
گراز ماهی
Cavalo-marinho (o)
نهنگ
Baleia (a)
خرچنگ
Caranguejo (o)
گراز دریایی
Golfinho (o)
شیر دریایی
Foca (a)
ستاره دریایی
Estrela-do-mar (a)
ماهی
Peixe (o)
کوسه ماهی
Tubarão (o)
پیرانا
Piranha (o)
توتیا
Água-viva (a)