فارسی پرتغالی درس 81 واژگان

پرتغالی :: درس 81. ساحل: لوازمی برای بردن به ساحل

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Cooler (o)
کولر
Óculos de sol (os)
عینک آفتابی
Balde (o)
سطل
Pá (a)
بیل
Roupa de banho (o)
مایو
Sunga (a)
مایوی مردانه
Bola (a)
توپ
Bola de praia (a)
توپ ساحلی
Guarda-sol (o)
چتر ساحلی
Cadeira de praia (a)
صندلی ساحلی
Protetor solar (o)
کرم های ضد آفتاب