فارسی پرتغالی درس 78 واژگان

پرتغالی :: درس 78. غذایی: چاشنی

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Tempero (o)
چاشنی
Mostarda (a)
خردل
Ketchup (o)
سوس گوجه فرنگی
Maionese (a)
مایونز
Óleo (o)
روغن
Vinagre (o)
سرکه
Precisa de mais sal
این نیاز به نمک بیشتر دارد
Farinha (a)
آرد
Mel (o)
عسل
Geleia (a)
مربا
Aveia (a)
جو
Trigo (o)
گندم