فارسی پرتغالی درس 77 واژگان

پرتغالی :: درس 77. غذایی: غذاهای دریایی

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Peixe (o)
ماهی
Marisco (o)
حلزون صدف دار
Robalo (o)
بم
Salmão (o)
ماهی آزاد
Lagosta (a)
خرچنگ دریایی
Caranguejo (o)
خرچنگ
Mexilhão (o)
صدف دو کپه ای
Ostra (a)
صدف
Bacalhau (o)
ماهی کاد
Mexilhão (o)
گوشت صدف
Camarão (o)
میگو
Atum (o)
ماهی تن
Truta (a)
ماهی قزل آلا
Linguado (o)
تنها
Tubarão (o)
کوسه ماهی