درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 74 غذایی: گوشت

واژگان

گوشت گاو
Bife (o)
گوشت گوساله
Vitela (a)
ژامبون
Presunto (o)
جوجه
Frango (o)
بوقلمون
Peru (o)
اردک
Pato (o)
بیکن
Bacon (o)
هات داگ
Cachorro quente (o)
همبرگر
Hambúrguer (o)
استیک
Filé (o)
گوشت خوک
Carne de porco (a)
سوسیس
Linguiça (a)
بره
Costela de carneiro (a)
گوشت خوک ریز شده
Costela de porco (a)