درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 68 رستوران: پرداخت

واژگان

خوردن
Comer
نوشیدن
Beber
آیا من می توانم با مدیر صحبت می کنند؟
Eu posso falar com o gerente?
این چیست؟
O que é isto?
صورتحساب
Conta (a)
انعام
Gorjeta (a)
آیا می توانم با کارت اعتباری پرداخت کنم؟
Eu posso pagar com cartão de crédito?
چقدر من به شما بدهکار هستم؟
Quanto eu devo?
صورتحساب ، لطفا
A conta, por favor
آیا کارت اعتباری دیگری دارید؟
Você tem outro cartão de crédito?
لطفاً رسید به من بدهید
Eu preciso de um recibo
دستشویی کجاست؟
Onde é o banheiro?
خروج
Saída (a)
ورود
Entrada (a)
با تشکر از خدمات خوب شما
Obrigado pelo bom atendimento