درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 66 رستوران: آماده سازی مواد غذایی

واژگان

چگونه این آماده شده است؟
Como é preparado?
پخته
Cozido
بریانی شده
Grelhado
کبابی
Assado
سرخ کرده
Frito
سرخ کرده
Salteado
تست
Torrado
بخار پز شده
Cozido a vapor
قطعه قطعه شده
Picado
این سوخته است
Está queimado
صبحانه
Café da manhã
ناهار
Almoço (o)
شام
Jantar (o)
خوراک سرپایی
Lanche (o)
من در یک رژیم غذایی هستم
Eu estou de dieta
من گیاه خوار هستم
Eu sou vegetariano
من گوشت نمی خورم
Eu não como carne
من به آجیل حساسیت دارم
Sou alérgico a nozes