فارسی پرتغالی درس 64 واژگان

پرتغالی :: درس 64. رستوران: سفارش غذا

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

A carne está crua
گوشت خام است.
Eu gosto mal passado
آن را کم پخته می خواهم
Eu gosto médio
آن را نیم پخته می خواهم
Bem passado
خوب پخته شود
Eu gostaria de experimentar um prato regional
من می خواهم یک غذای محلی را امتحان کنم
Eu tenho alergia a alguns alimentos
من به غذاهای مختلف آلرژی دارم
Quais são os ingredientes?
مواد تشکیل دهنده آن چیست؟
Que tipos de carne vocês têm?
چه نوع گوشتی دارید؟