فارسی پرتغالی درس 62 واژگان

پرتغالی :: درس 62. رستوران: پیدا کردن یک رستوران

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Onde tem um bom restaurante?
کجا یک رستوران خوب وجود دارد؟
Precisamos de uma mesa para quatro pessoas
ما نیاز به یک میز چهار نفره داریم.
Eu gostaria de reservar uma mesa para duas pessoas
من می خواهم یک میز برای دو نفر رزرو کنم
Garçom (o)
پیشخدمت مرد
Garçonete (a)
پیشخدمت خانم
Eu posso ver o cardápio?
ممکن است منو را ببینم؟
O que você recomenda?
چه چیزی را پیشنهاد می کنید؟
O que está incluído?
شامل چه چیزی است؟
Vem com salada?
آیا با سالاد می آید؟
Qual é a sopa do dia?
سوپ روز چیست؟
Quais são os especiais de hoje?
فوق العاده امروز چه هستند؟
O que você gostaria de comer?
چه چیزی میل دارید بخورید؟
A sobremesa do dia
دسر روز