درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 62 رستوران: پیدا کردن یک رستوران

واژگان

کجا یک رستوران خوب وجود دارد؟
Onde tem um bom restaurante?
ما نیاز به یک میز چهار نفره داریم.
Precisamos de uma mesa para quatro pessoas
من می خواهم یک میز برای دو نفر رزرو کنم
Eu gostaria de reservar uma mesa para duas pessoas
پیشخدمت مرد
Garçom (o)
پیشخدمت خانم
Garçonete (a)
ممکن است منو را ببینم؟
Eu posso ver o cardápio?
چه چیزی را پیشنهاد می کنید؟
O que você recomenda?
شامل چه چیزی است؟
O que está incluído?
آیا با سالاد می آید؟
Vem com salada?
سوپ روز چیست؟
Qual é a sopa do dia?
فوق العاده امروز چه هستند؟
Quais são os especiais de hoje?
چه چیزی میل دارید بخورید؟
O que você gostaria de comer?
دسر روز
A sobremesa do dia