درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 61 خرید: فروش

واژگان

من به دنبال یک گردنبند می گردم
Estou procurando um colar
آیا فروش دارید؟
Tem alguma promoção?
می خواهم نقداً بپردازم.
Eu vou pagar em dinheiro
می توانید آن را برای من نگه دارید؟
É possível reservar para mim?
آیا کارت اعتباری قبول می کنید؟
Você aceita cartão de crédito?
می خواهم آنرا عوض کنم.
Eu gostaria de trocar isto
میتوانم آن را برگردانم؟
Eu posso devolver?
باز
Aberto
بسته
Fechado
برای ناهار تعطیل است
Fechado para o almoço
رسید
Recibo (o)
معیوب
Defeituoso
شکسته
Quebrado
خروج
Saída (a)
ورود
Entrada (a)
فروشنده
Vendedor (o)
فروشگاه چه زمانی تعطیل می شود؟
Que horas a loja fecha?