درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 58 خرید: پوشاک

واژگان

من لباس اندازه بزرگ می پوشم
Eu uso tamanho grande
متوسط
Médio
کوچک
Pequeno
آیا اندازه بزرگتر دارید؟
Você tem um tamanho maior?
آیا اندازه کوچکتر دارید؟
Você tem um tamanho menor?
این خیلی تنگ است
Está muito apertado
این اندازه من است
Me cai bem
از کجا می توانم یک دست حوله حمام پیدا کنم؟
Onde eu encontro uma roupa de banho?
لباس
Roupas (as)
بلوز
Blusa (a)
پیراهن
Vestido (o)
شورت
Bermuda (a)
من آن را می خرم
Eu vou comprar
من این پیراهن را دوست دارم
Eu gostei desta camisa