فارسی پرتغالی درس 58 واژگان

پرتغالی :: درس 58. خرید: پوشاک

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Eu uso tamanho grande
من لباس اندازه بزرگ می پوشم
Médio
متوسط
Pequeno
کوچک
Você tem um tamanho maior?
آیا اندازه بزرگتر دارید؟
Você tem um tamanho menor?
آیا اندازه کوچکتر دارید؟
Está muito apertado
این خیلی تنگ است
Me cai bem
این اندازه من است
Onde eu encontro uma roupa de banho?
از کجا می توانم یک دست حوله حمام پیدا کنم؟
Roupas (as)
لباس
Blusa (a)
بلوز
Vestido (o)
پیراهن
Bermuda (a)
شورت
Eu vou comprar
من آن را می خرم
Eu gostei desta camisa
من این پیراهن را دوست دارم