درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 57 خرید: به من نشان بده

واژگان

من به خرید می روم
Eu vou fazer compras
منطقه اصلی خرید کجاست؟
Onde fica a maior área comercial?
من می خواهم برای رفتن به مرکز خرید
Eu quero ir ao shopping center
می توانید به من کمک کنید؟
Você pode me ajudar?
من فقط نگاه می کنم
Estou só dando uma olhada
آیا می توانید به من برخی از پیراهن ها را نشان بدهید؟
Você pode me mostrar umas camisas?
اتاق پرو کجااست؟
Onde fica o trocador?
می توانم آنرا پرو کنم ؟
Eu posso experimentar?
این رنگ برای من مناسب نیست
A cor não me cai bem
آیا رنگ دیگری از این را دارید؟
Você tem em outra cor?
من آن را دوست دارم
Eu gostei
من آن را دوست ندارم
Eu não gostei