فارسی پرتغالی درس 57 واژگان

پرتغالی :: درس 57. خرید: به من نشان بده

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Eu vou fazer compras
من به خرید می روم
Onde fica a maior área comercial?
منطقه اصلی خرید کجاست؟
Eu quero ir ao shopping center
من می خواهم برای رفتن به مرکز خرید
Você pode me ajudar?
می توانید به من کمک کنید؟
Estou só dando uma olhada
من فقط نگاه می کنم
Você pode me mostrar umas camisas?
آیا می توانید به من برخی از پیراهن ها را نشان بدهید؟
Onde fica o trocador?
اتاق پرو کجااست؟
Eu posso experimentar?
می توانم آنرا پرو کنم ؟
A cor não me cai bem
این رنگ برای من مناسب نیست
Você tem em outra cor?
آیا رنگ دیگری از این را دارید؟
Eu gostei
من آن را دوست دارم
Eu não gostei
من آن را دوست ندارم