فارسی پرتغالی درس 54 واژگان

پرتغالی :: درس 54. در اطراف شهر: در بار

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Posso te oferecer uma bebida?
آیا من می توانم برای شما یک نوشیدنی بخرم؟
Há alguma taxa de entrada?
آیا ورودیه باید بپردازم؟
Uma cerveja, por favor
آبجو، لطفا
Eu quero uma taça de vinho tinto
من یک لیوان شراب قرمز می خواهم
Que tipo de cerveja?
چه نوع از آبجو؟
Vinho branco (o)
شراب سفید
Eu preciso de uma bebida
من نیاز به یک نوشیدنی دارم
Você quer dançar?
آیا می خواهید برقصید؟
Sim, eu quero dançar
بله، میخواهم برقصم
Eu não quero dançar
من نمی خواهم برقصم
Estou preocupado
من نگران هستم
Não consigo achar meu pai
من نمی توانم پدرم را پیدا کنم
Estou perdido
من گم شده ام
Espere por mim por favor
لطفا برای من صبرکنید
Eu preciso da polícia
من به پلیس نیاز دارم