درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 54 در اطراف شهر: در بار

واژگان

آیا من می توانم برای شما یک نوشیدنی بخرم؟
Posso te oferecer uma bebida?
آیا ورودیه باید بپردازم؟
Há alguma taxa de entrada?
آبجو، لطفا
Uma cerveja, por favor
من یک لیوان شراب قرمز می خواهم
Eu quero uma taça de vinho tinto
چه نوع از آبجو؟
Que tipo de cerveja?
شراب سفید
Vinho branco (o)
من نیاز به یک نوشیدنی دارم
Eu preciso de uma bebida
آیا می خواهید برقصید؟
Você quer dançar?
بله، میخواهم برقصم
Sim, eu quero dançar
من نمی خواهم برقصم
Eu não quero dançar
من نگران هستم
Estou preocupado
من نمی توانم پدرم را پیدا کنم
Não consigo achar meu pai
من گم شده ام
Estou perdido
لطفا برای من صبرکنید
Espere por mim por favor
من به پلیس نیاز دارم
Eu preciso da polícia