درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 52 در اطراف شهر: کجا است؟

واژگان

ایستگاه اتوبوس کجاست؟
Onde é o ponto de ônibus?
توقف بعدی کجاست؟
Qual é a próxima parada?
آیا این توقف من است؟
Esta é a minha parada?
ببخشید، من باید اینجا پیاده شوم
Com licença, eu preciso descer aqui
موزه کجاست؟
Onde é o museu?
تلفن عمومی
Telefone público (o)
راهنمای تلفن وجود دارد؟
Tem alguma lista telefônica?
آیا شما مجلات به زبان انگلیسی می فروشید؟
Você vende revistas em inglês?
چه زمانی فیلم شروع می شود؟
Que horas começa o filme?
لطفاً 4 بلیط بدهید
Eu quero quatro entradas, por favor
آیا این فیلم به زبان انگلیسی است؟
O filme é em inglês?
ذرت بو داده
Pipoca (a)
از کجا می توانم یک داروخانه پیدا کنم؟
Onde tem uma farmácia?
قسمت مرکزی شهر
Centro (o)