درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 51 در اطراف شهر: اماکن

واژگان

در شهر
Na cidade
پایتخت
Capital (a)
اداره پست
Correio (o)
بازار
Mercado (o)
نانوایی
Padaria (a)
کتابفروشی
Livraria (a)
داروخانه
Farmácia (a)
پارک
Parque (o)
رستوران
Restaurante (o)
سینما
Cinema (o)
بار
Bar (o)
بانک
Banco (o)
بیمارستان
Hospital (o)
کلیسا
Igreja (a)