فارسی پرتغالی درس 51 واژگان

پرتغالی :: درس 51. در اطراف شهر: اماکن

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Na cidade
در شهر
Capital (a)
پایتخت
Correio (o)
اداره پست
Mercado (o)
بازار
Padaria (a)
نانوایی
Livraria (a)
کتابفروشی
Farmácia (a)
داروخانه
Parque (o)
پارک
Restaurante (o)
رستوران
Cinema (o)
سینما
Bar (o)
بار
Banco (o)
بانک
Hospital (o)
بیمارستان
Igreja (a)
کلیسا