درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 50 هتل: اصطلاحات اضطراری

واژگان

نگاه کنيد
Olhe
گوش کنید
Ouça
مراقب باشید
Cuidado
آتش
Incêndio (o)
از اینجا بیرون بروید
Saia daqui
کمک
Socorro
به من کمک کنید
Me ajude
عجله
Rápido
ایست
Pare
پلیس
Polícia (a)
این یک اورژانس است
É uma emergência