فارسی پرتغالی درس 49 واژگان

پرتغالی :: درس 49. هتل: زمان رفتن

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Onde eu encontro um táxi?
از کجا می توانم تاکسی پیدا کنم؟
Eu preciso alugar um carro
من باید یک ماشین کرایه کنم
Você pode chamar um táxi?
آیا می توانید برای من یک تاکسی کرایه کنید؟
Eu gostei da sacada
من بالکن را دوست دارم
Eu preciso de ajuda com as malas
من نیاز به یک پیشخدمت دارم
Estou pronto para fazer o check-out
من برای تخلیه اتاق حاضرم
Eu gostei da minha estada
من از اقامتم لذت بردم
É um belo hotel
این هتل زیبا است
Seus funcionários são excelentes
کارکنان شما یی نظیر هستند
Eu vou recomendar você
من به شما توصیه خواهم کرد
Obrigado por tudo
ممنون از شما برای همه چیز