فارسی پرتغالی درس 48 واژگان

پرتغالی :: درس 48. هتل: رزرو اتاق در هتل

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Você pode recomendar um hotel barato?
آیا می توانید یک هتل ارزان قیمت پیشنهاد کنید؟
Quanto custa por noite?
هزینه آن شبی چقدر است؟
Eu vou ficar por três semanas
من برای سه هفته اقامت می کنم
Quanto custa por semana?
هزینه هر هفته چقدر است؟
Vocês têm um quarto disponível?
آیا اتاق در دسترس است؟
Vocês têm piscina?
آیا یک استخر به شما داشته باشد؟
Onde é a piscina?
استخر کجاست؟
Eu posso ver o quarto?
ممکن است اتاق را ببینم؟
Tem alguma coisa mais barata?
آیا چیزی ارزان تر وجود دارد؟
Vocês têm restaurante?
آیا رستوران دارید؟