فارسی پرتغالی درس 47 واژگان

پرتغالی :: درس 47. هتل: ضرورت ها

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Onde é o elevador?
آسانسور کجاست؟
Eu preciso falar com o gerente
من باید با مدیر صحبت کنم
O chuveiro não funciona
دوش کار نمی کند
Nosso quarto não tem cobertores
این اتاق هیچ پتو ندارد
Você pode trazer outro travesseiro?
آیا می توانید برای من یک بالش دیگر بیاورید؟
Nosso quarto não foi limpo
اتاق ما تمیز نشده است
Precisamos de toalhas para a piscina
ما به حوله استخر نیاز داریم
Não tem água quente
هیچ آب گرم وجود دارد
Eu não gostei deste quarto
من این اتاق را دوست ندارم
Precisamos de um quarto com ar-condicionado
ما نیاز به یک اتاق مجهز به تهویه مطبوع داریم
Eu não tenho reserva
من رزرو ندارم