فارسی پرتغالی درس 45 واژگان

پرتغالی :: درس 45. سفر: رسیدن به مقصد شما

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Bem-vindo
خوش آمدید
Aqui está meu passaporte
این گذرنامه من است
Você tem alguma coisa a declarar?
آیا چیزی برای اظهار دارید؟
Sim, eu tenho alguma coisa a declarar
بله، من چیزی برای اظهاردارم
Não, eu não tenho nada a declarar
نه، من چیزی برای اظهار ندارم
Estou aqui a negócios
من برای کسب و کار به اینجا آمده ام
Estou aqui de férias
من برای تعطیلات به اینجا آمده ام
Eu vou ficar aqui por uma semana
من یک هفته در اینجا خواهم بود
Eu vou ficar no hotel Marriott
من در هتل ماریوت اقامت می کنم
Onde eu posso retirar minha bagagem?
از کجا می توانم چمدانم را بگیرم؟
Onde fica a alfândega?
گمرک کجاست؟
Você pode me ajudar com as minhas malas, por favor?
آیا می توانید برای حمل چمدان ها به من کمک کنید ؟
Posso ver sua etiqueta de retirada de bagagem?
آیا می توانم فرم شکایت چمدان گم شده شما را ببینم؟