فارسی پرتغالی درس 43 واژگان

پرتغالی :: درس 43. سفر: توشه من کجاست؟

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Área de retirada de bagagem
محل گرفتن چمدان
Esteira transportadora
تسمه نقاله
Carrinho de bagagem
چرخ حمل چمدان
Bilhete de retirada de bagagem
فرم شکایت چمدان گم شده
Bagagem perdida
چمدان گم شده
Achados e perdidos
گم شده و پیدا شده
Porteiro (o)
باربر
Elevador (o)
آسانسور
Esteira rolante
راهروی متحرک
Entrada (a)
ورود
Saída (a)
خروج
Casa de câmbio
تبدیل پول
Parada de ônibus
ایستگاه اتوبوس
Locadora de carros
کرایه ماشین