فارسی پرتغالی درس 41 واژگان

پرتغالی :: درس 41. سفر: در هواپیما

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Compartimento de bagagem
محفظه توشه
Mesa dobrável
سینی
Corredor (o)
راهرو
Fileira (a)
ردیف
Assento (o)
صندلی
Travesseiro (o)
بالش
Fones de ouvido
هدفون و هدست
Cinto de segurança
کمربند ایمنی
Altitude (a)
ارتفاع
Saída de emergência
خروج اضطراری
Colete salva-vidas
جلیقه نجات
Asa (a)
بال
Cauda (a)
دم