درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 41 سفر: در هواپیما

واژگان

محفظه توشه
Compartimento de bagagem
سینی
Mesa dobrável
راهرو
Corredor (o)
ردیف
Fileira (a)
صندلی
Assento (o)
بالش
Travesseiro (o)
هدفون و هدست
Fones de ouvido
کمربند ایمنی
Cinto de segurança
ارتفاع
Altitude (a)
خروج اضطراری
Saída de emergência
جلیقه نجات
Colete salva-vidas
بال
Asa (a)
دم
Cauda (a)