درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 40 سفر: فرودگاه

واژگان

فرودگاه
Aeroporto (o)
هواپیما
Avião (o)
پرواز
Voo (o)
بلیط
Passagem (a)
خلبان
Piloto (o)
مهماندار پرواز
Comissário de voo
شماره پرواز
Número do voo
درب سوار شدن به هواپیما
Portão de embarque
کارت سوار شدن به هواپیما
Cartão de embarque
گذرنامه
Passaporte (o)
ساک دستی چرخ دار
Bagagem de mão
چمدان
Mala (a)
چمدان
Bagagem (a)