درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 37 بدن: چهره

واژگان

دهان
Boca (a)
دندانها
Dentes (os)
زبان
Língua (a)
لب ها
Lábios (os)
فک
Mandíbula (a)
چانه
Queixo (o)
گردن
Pescoço (o)
گلو
Garganta (a)