درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 36 بدن: سر

واژگان

قسمتهای بدن
Partes do corpo
سر
Cabeça (a)
مو
Cabelo (o)
چهره
Rosto (o)
پیشانی
Testa (a)
ابرو
Sobrancelha (a)
مژگان
Cílios (os)
چشم
Olho (o)
بینی
Nariz (o)
گونه
Bochecha (a)
گوش
Orelha (a)