درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 35 متضاد: قدیمی / جدید

واژگان

قدیمی
Velho
جدید
Novo
خشن
Áspero
صاف
Suave
ضخیم
Espesso
نازک
Fino
سرد
Frio
داغ
Quente
همه
Todos
هیچ یک
Nenhum
قبل از
Antes
پس از
Depois