درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 33 متضاد: آهسته / سریع

واژگان

آرام
Lento
سریع
Rápido
خالی
Vazio
کامل
Cheio
قشنگ
Bonito
زشت
Feio
پر سر و صدا
Barulhento
ساکت
Quieto
قوی
Forte
ضعیف
Fraco
حقیقت
Verdade
دروغ
Mentira
سخت
Duro
نرم
Macio