درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 30 متضاد: بزرگ / کوچک

واژگان

بزرگ
Grande
کوچک
Pequeno
بلند
Alto
کوتاه
Baixo
جوان
Jovem
پیر
Velho
لاغر
Magro
چاق
Gordo
بالا
Para cima
پایین
Para baixo
سوال
Pergunta (a)
پاسخ
Resposta (a)