درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 29 آب و هوا و فصول

واژگان

آب و هوا چگونه است؟
Como está o clima?
هوا گرم است
Está quente
هوا سرد است
Está frio
هوا آفتابی است
Está ensolarado
هوا ابری است
Está nublado
هوا مرطوب است
Está úmido
باران می بارد
Está chovendo
برف می بارد
Está nevando
باد می وزد
Está ventando
نامطبوع است
Está violento
درجه حرارت چند است؟
Qual é a temperatura?
فصول
Estações (as)
زمستان
Inverno (o)
تابستان
Verão (o)
بهار
Primavera (a)
پاییز
Outono (o)