فارسی پرتغالی درس 29 واژگان

پرتغالی :: درس 29. آب و هوا و فصول

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Como está o clima?
آب و هوا چگونه است؟
Está quente
هوا گرم است
Está frio
هوا سرد است
Está ensolarado
هوا آفتابی است
Está nublado
هوا ابری است
Está úmido
هوا مرطوب است
Está chovendo
باران می بارد
Está nevando
برف می بارد
Está ventando
باد می وزد
Está violento
نامطبوع است
Qual é a temperatura?
درجه حرارت چند است؟
Estações (as)
فصول
Inverno (o)
زمستان
Verão (o)
تابستان
Primavera (a)
بهار
Outono (o)
پاییز