درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 26 زمان: چه روزی است؟

واژگان

2011
Dois mil e onze
2012
Dois mil e doze
2013
Dois mil e treze
2014
Dois mil e catorze
2015
Dois mil e quinze
2016
Dois mil e dezesseis
2017
Dois mil e dezessete
2018
Dois mil e dezoito
2019
Dois mil e dezenove
امروز چه روزی است؟
Que dia é hoje?
امروز 21 نوامبر، 2013 است
Hoje é dia vinte e um de novembro de dois mil e treze
هفته گذشته
Semana passada
ماه گذشته
Mês passado
هفته بعد
Semana que vem
ماه بعد
Mês que vem
سال بعد
Ano que vem
امشب
Hoje à noite
دیشب
Ontem à noite
فردا صبح
Amanhã de manhã
پریروز
Anteontem
پس فردا
Depois de amanhã
آخر هفته
Final de semana