درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 25 زمان: ماههای سال

واژگان

ماههای سال
Os meses do ano
ژانویه
Janeiro
فوریه
Fevereiro
مارس
Março
آوریل
Abril
مه
Maio
ژوئن
Junho
جولای
Julho
اوت
Agosto
سپتامبر
Setembro
اکتبر
Outubro
نوامبر
Novembro
دسامبر
Dezembro