فارسی پرتغالی درس 22 واژگان

پرتغالی :: درس 22. مردم: دختران و پسران

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Menino (o)
پسر
Menina (a)
دختر
Mulher (a)
زن
Homem (o)
مرد
Namorado (o)
دوست پسر
Namorada (a)
دوست دختر
Prima (a)
دخترخاله/دخترعمو/دختر دائی/دختر عمه
Primo (o)
پسرخاله/پسرعمو/پسردائی/پسرعمه
Tia (a)
عمه/خاله
Tio (o)
دایی/عمو
Esposa (a)
زن
Marido (o)
شوهر