درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 22 مردم: دختران و پسران

واژگان

پسر
Menino (o)
دختر
Menina (a)
زن
Mulher (a)
مرد
Homem (o)
دوست پسر
Namorado (o)
دوست دختر
Namorada (a)
دخترخاله/دخترعمو/دختر دائی/دختر عمه
Prima (a)
پسرخاله/پسرعمو/پسردائی/پسرعمه
Primo (o)
عمه/خاله
Tia (a)
دایی/عمو
Tio (o)
زن
Esposa (a)
شوهر
Marido (o)