فارسی پرتغالی درس 21 واژگان

پرتغالی :: درس 21. مردم: روابط خانوادگی

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Madrasta (a)
نامادری
Padrasto (o)
ناپدری
Meio-irmã (a)
ناخواهری
Meio-irmão (o)
نابرادری
Sogro (o)
پدر شوهر/پدرزن
Sogra (a)
مادر شوهر/مادر زن
Cunhado (o)
برادر شوهر/برادر زن
Cunhada (a)
خواهر شوهر/خواهر زن
Quem é ela?
او چه کسی است؟
Ela é a sua mãe?
آیا این مادر شما است ؟
Quem é seu pai?
پدر شما چه کسی است؟
Vocês são parentes?
آیا شما با هم فامیل هستید؟
Quantos anos você tem?
چند ساله هستید؟
Quantos anos tem sua irmã?
خواهر شما چند ساله است؟