درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 21 مردم: روابط خانوادگی

واژگان

نامادری
Madrasta (a)
ناپدری
Padrasto (o)
ناخواهری
Meio-irmã (a)
نابرادری
Meio-irmão (o)
پدر شوهر/پدرزن
Sogro (o)
مادر شوهر/مادر زن
Sogra (a)
برادر شوهر/برادر زن
Cunhado (o)
خواهر شوهر/خواهر زن
Cunhada (a)
او چه کسی است؟
Quem é ela?
آیا این مادر شما است ؟
Ela é a sua mãe?
پدر شما چه کسی است؟
Quem é seu pai?
آیا شما با هم فامیل هستید؟
Vocês são parentes?
چند ساله هستید؟
Quantos anos você tem?
خواهر شما چند ساله است؟
Quantos anos tem sua irmã?