درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 18 راهنمایی: از کجا؟

واژگان

پشت
Atrás de
جلو
Na frente de
بغل
Ao lado de
درب اول در سمت راست
Primeira porta à direita
چهارمین چراغ به سمت چپ بپیچید
Vire à direita no quarto semáforo
آیا من رادرک می کنید؟
Você está me entendendo?
شمال
Norte
غرب
Oeste
جنوب
Sul
شرق
Leste
به سمت راست
À direita
به سمت چپ
À esquerda
آسانسور وجود دارد؟
Tem elevador?
پله ها کجا هستند؟
Onde fica a escada?
در کدام جهت؟
Em que direção?
درب دوم در سمت چپ
A segunda porta à esquerda
در گوشه به سمت چپ بپیچید
Vire à esquerda na esquina