درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 8 شروع: برای مثال

واژگان

از
De
برای
Para
از
De
اگر
Se
از وقتی که
Desde
هر چند
Embora
مال ما
Nosso
میان
Entre
شاید
Talvez
بر
Em
مثلاً
Por exemplo