درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 5 شروع: ضمایر

واژگان

من
Eu
تو
Você
او
Ele
او
Ela
ما
Nós
شما
Vocês
آنها
Eles
مال من
Meu
مال شما
Seu
مال او
Dele
مال او
Dela
این
Isto
که
Aquilo
اینها
Estes
آنها
Aqueles