فارسی پرتغالی درس 1 واژگان

پرتغالی :: درس 1. شروع: سلام

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Olá
سلام
Bom dia
صبح به خیر
Boa tarde
عصر به خیر
Boa noite
عصر به خیر
Boa noite
شب به خیر
Como vai?
حال شما چطور است؟
Bem, obrigado
خوب، ممنون از شما
E você?
و شما؟
Bem-vindo
خوش آمدید
O dia está lindo
روز زیبایی است
Tenha um bom dia
روز خوبی داشته باشید
Tchau
خداحافظ
Até mais tarde
بعداً می بینمت
Até amanhã
شما را فردا می بینم
Desculpe
ببخشید
Posso ajudar?
میتوانم به شما کمک کنم؟