درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 107 کامپیوتر: قطعات

واژگان

صفحه کلید
Clavier (le)
دکمه
Bouton (le)
کامپیوتر لپ تاپ
Ordinateur portable (le)
مودم
Modem (le)
دکمه ماوس
Bouton de la souris (le)
موس پد
Tapis de souris (le)
ماوس
Souris (la)
پایگاه داده
Base de données (la)
تخته کوچکی که گیره هایی برای نگاه داشتن کاغذ دارد
Presse-papiers (le)