درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 106 استخدام: ورود اطلاعات

واژگان

پررنگ (متن)
Gras
قالب
Modèle (le)
تنظیمات
Préférences (les)
مربع را علامت بزنید
Cocher la case
انتقال فایل
Transfert de fichier (le)
ورود
Établir la connexion
کلمه کلیدی
Mot-clé (le)
نام کاربر
Nom d'utilisateur (le)
رمز عبور
Mot de passe (le)
امضای دیجیتال
Signature numérique (la)
در دسترس همگان
Domaine public (le)
پهنای باند
Bande passante (la)
پرچم
Page d’ouverture (la)
شمایل
Icône (la)
پرسش و پاسخ
Foire aux questions