درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 105 اشتغال: قوانین و مقررات ناوبری

واژگان

پشت
Précédent
جلو
Suivant
ذخیره
Enregistrer
گشت و گذار (وب)
Naviguer
دانلود
Télécharger
اجرا (اجرا)
Exécuter
کلیک کنید
Cliquer
کشیدن
Glisser
بیاندازید
Déposer
به روز شده
Mis à jour
به روز
Mettre à jour
منوی کشویی
Menu déroulant (le)
ایست
Arrêt (le)