درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 103 استخدام: استفاده از اینترنت

واژگان

اینترنت
Internet (le)
پیوند
Lien (le)
لینک
Hyperlien (le)
ارائه دهنده خدمات اینترنت
Prestataire de service Internet (le)
شبکه
Réseau (le)
وب سایت
Site Web (le)
صفحه اینترنتی
Page Web (la)
آدرس صفحه وب (URL)
Adresse de page Web (la)
وب سایت امن
Site Web sécurisé (le)
مرورگر
Navigateur (le)
موتور جستجو
Moteur de recherche (le)
سرور امن
Serveur sécurisé (le)