درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 100 دفتر مرکزی: مبلمان

واژگان

میز
Table (la)
سبد کاغذ باطله
Corbeille à papier (la)
صندلی
Chaise (la)
بلند گو
Haut-parleur (le)
پرچم
Drapeau (le)
آیا این میز او است؟
Est-ce son bureau?
پیام
Message (le)
لامپ
Lampe (la)
نور
Éclairage (le)